Estover on Tervislik töökoht!

Tervist edendavate töökohtade võrgustik ehk TET-võrgustik toetab organisatsioone töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel ning koondab erinevate asutuste ja organisatsioonide spetsialistid, et jagada häid kogemusi.


Võrgustiku tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut. Eesti võrgustiku rahvusvaheliseks koostööpartneriks on Euroopa töökoha tervisedenduse võrgustik (The European Network for Workplace Health Promotion, ENWHP).