Kaarlijärve tootmisüksuse tootmistehnoloogilise jääksoojuse taaskasutamine

06.09.2016

Estover Piimatööstus OÜ-s viie ellu perioodil 01.05.2016-31.08.2016 projekti: „Kaarlijärve tootmisüksuse tootmistehnoloogilise jääksoojuse taaskasutamise“.

Projekti eesmärgiks on taaskasutada tootmistegevuse käigus tekkiv jääksoojus, mille tulemusel on võimalik vähendada põlevkivi õli kütusena kasutatava katlamaja kütusekulu, koormust ja katlamaja töötamisel tekkiva keskkonnasaastet.

Projekti kogumaksumus on 548 600 eurot, millest omafinantseering 359 950 eurot. Projekti finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus Keskkonnakorralduse meetmest.

Keskkonnaprojektist rahastatud projektide kohta ülevaate leiate:

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/rahastatud-projektid

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2016 Biogaasi tootmine