Hiir Cheezo mängutoa kujundamise juhend

07.01.2016

 

 

 

 

Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Pirjo Turk koostas juhendi Hiir Cheezo mängutoa, mida toetab Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm, kujundamiseks. Tema poolt koostatud juhendit mängutoa kujundamiseks ning mängutoas toimuva juhendamise suunamiseks on tutvustatud projekti meeskonnale.