12.03.2021 Estover Piimatööstus Osaühingule omistati mainekas ülemaailmselt tunnustatud FSSC 22000 toiduohutussertifikaat!

Estover Piimatööstus Osaühingule omistati mainekas ülemaailmselt tunnustatud FSSC 22000 toiduohutussertifikaat. Eesti ühe suurima piimatoodete tootjana kanname vastutust, et toiduohutusriske juhitakse ettevõttes tõhusalt. Vastutustundliku ettevõttena hoolime kvaliteedist ning keskkonnast ning töötame igapäevaselt selle nimel, et viia tootekvaliteet aina kõrgemale tasemele. 

Toiduohutusstandard FSSC 22000 (Food Safety System Certification) on rahvusvaheliselt tunnustatud toiduainetööstuse ettevõtetele mõeldud toiduohutuse juhtimissüsteem, mis hõlmab interaktiivset kommunikatsiooni, juhtimissüsteemi ja ohukontrolli. FSSC 22000 põhineb olemasolevatel ISO standarditel ja 2010. aastast on üleilmne toiduohutusorganisatsioon Global Food Safety Initiative (GFSI) seda täielikult tunnustanud.07.01.2021 Eesti Juustu Tootmise Osaühingule omistati mainekas ülemaailmselt tunnustatud FSSC 22000 toiduohutussertifikaat

Eesti Juustu Tootmise Osaühingule omistati mainekas ülemaailmselt tunnustatud FSSC 22000 toiduohutussertifikaat. Eesti ühe suurima piimatoodete tootjana kanname vastutust, et toiduohutusriske juhitakse ettevõttes tõhusalt. Vastutustundliku ettevõttena hoolime kvaliteedist ning keskkonnast ning töötame igapäevaselt selle nimel, et viia tootekvaliteet aina kõrgemale tasemele. 

Toiduohutusstandard FSSC 22000 (Food Safety System Certification) on rahvusvaheliselt tunnustatud toiduainetööstuse ettevõtetele mõeldud toiduohutuse juhtimissüsteem, mis hõlmab interaktiivset kommunikatsiooni, juhtimissüsteemi ja ohukontrolli. FSSC 22000 põhineb olemasolevatel ISO standarditel ja 2010. aastast on üleilmne toiduohutusorganisatsioon Global Food Safety Initiative (GFSI) seda täielikult tunnustanud.


28.02.2020 Estover Piimatööstus OÜ rajab Elva valda Kaarlijärve külla meiereid energiaga varustava biogaasijaama. Samasse tuleb ka 1100-ruutmeetrine juustuvalmitusladu. 

Rajatava biogaasijaama eesmärk on piimatööstusest kogutud reovee ja vadaku anaeroobne kääritamine biogaasi saamiseks. Plaanis on biogaas ära kasutada tööstuses vajamineva auru tootmiseks, asendades senist põlevkiviõli.

Jaam on valmis vastu võtma kuni 1200 kuupmeetrit reovett ja 250 kuupmeetrit vadakut päevas, arvestuslikult saab nii kaetud suurem osa Kaarlijärve tootmise soojusenergia vajadusest. Tööde käigus rekonstrueeritakse ka aeroobne reoveepuhasti.

«Näeme ringmajandust olulise võimalusena ja naljatamisi saame öelda, et me hakkame tööle piimaenergial. Biogaas on parim püsivat energiat pakkuv taastuvenergia allikas, sest erinevat bioloogilist massi on Eestis suhteliselt palju, samas kui päikest pigem vähe ja ka tuul pole püsiv,» sõnas Estover piimatööstuse tegevjuht Hannes Prits.

Biogaasijaam läheb maksma üle 6 miljoni euro, millest keskkonnainvesteeringute keskuse toetus on 1,96 miljonit. Kogu investeeringu maksumus koos käibemaksuga umbes 10 miljonit eurot.


Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 investeeringutoetuse raames. 2017. aastal saadi toetus toorjuustu sh. või ja maitsevõi tootmisliini ehituseks. 


23.03.2016 Hiir Cheezo mängutuba 

Estover OÜ avas 23. märtsil 2016. a töötajatele ja partneritele „Hiir Cheezo mängutoa“, kus lapsed saavad vajadusel aega veeta ettevõtte töötajast vabatahtliku järelevalvel. Mängutuba valmis koostöös Norra finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatava programmiga „Sooline võrdõiguslikkus ning töö-ja pereelu tasakaal“. Norra toetuse peamised eesmärgid on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid Norra ja abisaajariikide vahel omavahel kokku lepitud esmatähtsates valdkondades.

 

Antud ettevõtmine on nii Estover OÜ-le kui ka koostööpartneritele üheks viisiks töötajate töö- ja pereelu tasakaalu toetamiseks ja heaolu parandamiseks. Projekt lubab lapsevanematel (vanavanematel) paremini keskenduda tööle, jätmata hooletusse oma vanemakohustusi. Mängutuba annab vajadusel võimaluse võtta laps tööle kaasa ning lisaks pakub erinevaid arendavaid tegevusi. Samuti tõuseb projekti tulemusena organisatsiooni töötajaskonna, nende lähedaste ja kogukonna teadlikkus soolisest võrdõiguslikkusest. Estover OÜ on Lasnamäel tegutsev ettevõte, mis pakub tööd ka kohalikule elanikkonnale ning seetõttu läbi projekti teostuse tõuseb kohaliku töötava inimese heaolu. Projekti elluviimine võiks olla eeskujuks teistele ettevõtetele ja ühiskonna liikmetele, kel samuti on võimalik töötajate rahulolusse ja isiklikku arengusse panustada. Mängutoa projektis on Estover OÜ-le partneriteks Estover Piimatööstus OÜ ja Deline OÜ, kes samuti kuuluvad kontserni United Estover Group.

 

Projekti rakendusperiood: 08. oktoober 2015 – 15. aprill 2016
Toetuse suurus: € 19 000
Projektijuht: Tiina Metsalu (tiina.metsalu@estover.ee)
Projekti eesmärk: Anda Estover OÜ lastevanematele võimalus ühildada oma töö- ja perekohustusi ning luua lapsesõbralikum ja perekesksem organisatsioon. Muuta Estover OÜ kogukonna hoiakuid lastega töötajate suhtes ning edendada soolist võrdõiguslikkust.

 

Tegevused ja tulemused

Valmis Hiirte Tuba nimeline mängutuba Estover OÜ ruumes (Paneeli 2a/1, 13816 Tallinn), et Estover OÜ ning projektipartnerite Deline OÜ ja Estover Piimatööstuse OÜ töötajad saaksid vajadusel lapsed tööle kaasa võtta.

Mängutoa sisustus on sooneutraalne ning  sobib mh õpitubade korraldamiseks, et õpetada lastele toiduvalmistamist, puutööd ja teisi käelisi tegevusi.

Töötajad saavad mängutuba kasutada ka puhkamiseks, mõtete  kogumiseks ning  väikesemate vabamas vormis arutelude ja ajurünnakute läbiviimiseks.

Mängutoa avamise raames viis soolise võrdõiguslikkuse ekspert Pirjo Turk Estroveri OÜ ja viimase projektipartnerite töötajatele läbi seminari teemal “Töötajaskonna teadlikkuse tõstmine võrdõiguslikkuse alal”.