Olukord Ukrainas on püsivalt kriitiline ning paljude fookus on suunatud eelkõige Ukraina igasuguseks abistamiseks. Nii on ka Estover OÜ esmane soov olla Ukraina rahvale toeks ning aidata.

Estover Piimatööstus on otsustanud toetada Ukrainat lisaks pisematele abistamise projektidele ka rahaliselt läbi juustu müügi. Selleks oleme loonud eraldi toote ,,Ukraina Juust,” mille müügilt annetame igalt ostetud kilolt 0,10€ Ukraina toetamiseks. Nii saame üheskoos aidata läbi igapäevaste ostude.

Toetuskampaania kehtib alates 25.03.2022 kuni määramata ajani.

Hoiame teid kursis milline summa kuulub annetamisele ning kuhu täpsemalt ettevõtte poolt annetame.