Estover Piimatööstus OÜ Kaarlijärve Meiereis on võimalik praktikat sooritada üliõpilastel ja kutseõppe õpilastel, kes soovivad saada erialast töökogemust ja õpivad erialadel, mis on seotud: tootmise, tehnika, mehhatroonika, keemia, toiduainete tööstuse tehnoloogia, infotehnoloogia, raamatupidamise, logistika ja tootearendusega.

Eeldame, et praktikale tulev noor on hea arvutikasutamisoskusega, valdab eesti keelt kõrg- ja vene ning inglise keelt kesktasemel, on kohusetundlik ning õpihimuline.

Praktika taotlemiseks tuleb esitada:
1. CV
2. Avaldus

Avalduses märgi:
õppeasutuse nimetus, eriala ja kursus
põhjendus, miks soovid praktikale tulla, millised on sinu ootused meile ja millised on su plaanid edaspidiseks
praktika algus ja lõpp ning praktika kestus
konkreetne teema või valdkond, millega soovid praktika jooksul tegeleda
Avaldusele on soovitav lisada:
praktikakava või praktikajuhend
õppejõu nimi ja kontaktandmed, kes võiksid vajadusel sind soovitada
osakond, kus soovid praktikat sooritada
eelnevalt kirjutatud uurimustööd ja kursusetööd ning projektid, milles oled osalenud

Avaldus koos CV-ga saada e-posti aadressil personal@estover.ee. Praktika sooritamine sõltub ettevõtte vajadustest ja võimalustest.

Lisainfo: Tiina Metsalu, Finants- ja personalivaldkonna juht, +372 611 2600, tiina.metsalu@estover.ee