Eesti-Norra Koostööprogramm

28.12.2021

Toimus Estover Piimatööstus OÜ projekti (EU53912) “Estover Piimatööstus OÜ tööstuse digitaliseerimine” lõpuüritus.

Projekt on edukalt lõpetatud ja kõik tegevused ellu viidud. 

02.11.2020

Toimus projekti meeskonna koosolek. 

Koosoleku käigus hinnati projekti tegevuste elluviimiseks laekunud pakkumisi. Vastavalt lähteülesandes toodud hindamiskriteeriumile maksimumhinde saanud pakkujaga alustatakse tegevusi projekti tegevuste elluviimiseks.

16.10.2020

Oleme pikendanud pakkumiste esitamise tähtaega kuni 23.10.2020 kell 17:00. 

01.10.2020

Estover Piimatööstus OÜ viib ellu Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“ meetme raames rahastatud projekti “Estover Piimatööstus OÜ tööstuse digitaliseerimine” ning alustab koostööpartnerite otsinguid.

30.09.2020

Projekti avaüritus töökorralduse ja lähteülesannete tutvustamiseks

Avaüritusel osalesid lisaks projekti meeskonnale ka Estover Piimatööstus OÜ valdkonnajuhid. Avaürituse käigus tutvustati projekti lähteülesandeid ja töökorraldust.

09.07.2020

PRESSITEADE – Estover Piimatööstus OÜ osaleb Eesti-Norra koostööprogrammis “Green ICT”

Meil on rõõm teatada, et saime positiivse rahastusotsuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt läbiviidava Eesti-Norra koostööprogrammi “Green ICT” esitatud taotlusele.

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut.

Projekti eesmärk: 

Estover Piimatööstus OÜ eesmärgiks on ettevõtte ressursikasutuse optimeerimine läbi operatsioonide digitaliseerimise.

Estover Piimatööstus OÜ jaoks on oluline panustada keskkonnaprobleemide lahedamisse, vähendades endast maha jäävat ökoloogilist jalajälge. Eesmärgiks on vähendada tööstuse energiakulu, suurendada energiatõhusust, kasutada Eesti loodusressursse säästlikult ning selle tulemusel säilitada keskkonna kvaliteeti. 

Projekti kogumaksumus: 649 269 €

Periood: 15.07.2020 – 31.12.2021.

Kontakt: United Estover Group OÜ ettevõtete finants- ja personalivaldkonna juht Tiina Metsalu (tiina.metsalu@estover.ee).