TOETUSPROGRAMMID

14.02.2024
Euroopa liit toetus
Estover Piimatööstus OÜ investeeringud on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 “Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” raames.

Investeeringu eesmärgiks on Ricotta tootmisliini ja juustude väärindamisseadmete (liini) hankimine. Investeeringu kogumaksumus on 2 203 620 eurot, millest toetus 639 049,80 eurot.
Investeering viiakse ellu 2024 aasta jooksul.

21.12.2023
Euroopa liit toetus
Estover Piimatööstus OÜ investeeringud on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.6 „Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks“ raames.
 

Investeeringu eesmärgiks on energia varustuskindluse tagamiseks soojus ja külmaenergiat akumuleeriva lahenduse seadmestiku hankimine. Investeeringu kogumaksumus on 1 183 770 eurot, millest toetus 343 293,30 eurot.
Investeering viiakse ellu hiljemalt 2025. aasta esimese poolaasta lõpuks.

25.09.2023

Erakorraline toetus toidujulgeolekutagamiseks ja põllumajandusekonkurentsivõime säilitamiseks.

Estover Piimatööstus OÜ-Le  On  “Erakorraline Toetus Toidujulgeoleku Tagamiseks Ja Põllumajanduse Konkurentsivõime Säilitamiseks“ Määratud Toetus: Tootmisettevõtte Energiakulu Hüvitamine (182 936.55  Eurot).

 
01.07.2023

Estover Piimatööstus OÜ tootmise ja äritegevuse digitaliseerimine.

Projekti eesmärgiks on saavutada arendatavates töölõikudes oluline töö- ja ressursiefektiivsus, kvalitatiivne arenguhüpe toodangu ning raporteerimise osas.

Projekti kogumaksumus on 38 350€. 

30.05.2023

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA meetme nr 48 „Bioressursside väärindamine investeeringuteotus“ 2022 raames. 

 Investeeringu eesmärgiks on biometaani tootmishoone ehitamine, seadmete ostmine ning paigaldamine, (toetuse summa 2 238 862,50 eurot) ja struviidi tootmishoone ehitamine, seadmete ostmine ning paigaldamine, (toetuse summa 751 332,60 eurot). Investeering viiakse ellu hiljemalt 31.03.2026. Toetuse kogusumma on 2 990 195,10 eurot. 

 

01.02.2023
Euroopa liit toetus
Estover Piimatööstus OÜ investeeringud on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 “Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” raames.
 

Investeeringu eesmärgiks on lao ja tootmisruumide NH3 baasil toimivate külmseadmete hankimine. Investeeringu kogumaksumus on 1 349 900 eurot, millest toetus 404 970 eurot.
Investeering viiakse ellu 2023 aasta jooksul.

02.12.2022
Euroopa liit toetus

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt 

Investeeringu eesmärgiks on energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku generaatori ostmine ajutise vooluallikana kasutamiseks. Toetuse kogusumma on 150 000 eurot. Investeering viiakse ellu 2023 aasta jooksul.

 

31.05.2022

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Estover Piimatööstus OÜ koostöö 2022. aastal 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Estover Piimatööstus OÜ koostööna lõpetasid piimatoodete tehnoloogia eriala õpipoisid Ekaterina Vasilyeva, Roman Donets ja Oleksandr Zinchenko. Meie tubli juustumeister Oleksandr Zinchenko oli keeruliste poliitiliste olude tõttu sunnitud õpingud lõpule viima kaugõppe vormis kodumaalt Ukrainast. Ettevõtmine sai teoks tänu programmidele “Praktikasüsteemi arendamine kutse ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika” ja “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine”

 

01.04.2022

Estover Piimatööstus OÜ osaleb 2022. aasta kevadel EAS-i poolt korraldatud Kriisis kasvamise meistriklassis.  

Meistriklass algas 01.04.2022 ja kestab kaks kuud. Meistriklass on ettevõttele väljakutseks kasutada turbulentseid aegu jõuliseks kasvuks. Fookuses on uue toote turule toomine, maandades äririske ning kindlustades õigete otsuste tegemise. Ettevõte töötab peamiselt selle nimel, et arendada turundustegevusi, toote positsioneerimist ja lansseerimist. Kriisis kasvamise MK-I lõpuks on peamine eesmärk parendada olemasolevaid ning võtta kasutusele uusi efektiivseid turundusmeetmed, mis aitaksid ettevõttel kasvada. 

Rohkem infot: https://eas.ee/services/kriisis-kasvamise-meistriklass/ 

03.02.2022

Estover Piimatööstus OÜ osaleb  2022. aasta kevadel EAS poolt korraldatud Digitaliseerimise meistriklassis. 

Meistriklass algas 03.02.2022 ja kestab kolm kuud. Ettevõtte väljakutseks digitaliseerimise meistriklassi programmis on tootmisprotsesside optimeerimine läbi digitaliseerimise. Käesolevaks hetkeks on pool meistriklassist läbi ja fookuses on tootmisüksuse protsesside modelleerimine, rõhuasetusega tooraine varumine ja vastuvõtt.

Digitaliseerimise MK-i lõpuks on eesmärk läbi protsesside kaardistamise jõuda raiskamise ja dubleerimise vähendamiseni ning tõsta üldist protsesside automatiseerimise ja digaitaliseerimise taset nii tarneahela ülesehituses, tootmise planeerimise ja analüüsi etappides, laohalduses kui ka müügiaruandluses. Rohkem infot: eas.ee/teenus/digitaliseerimise-meistriklass/ 

2022. aasta veebruarist kuni maini kestnud programmi raames koostasid osalejad tippkoolitajate ja personaalse mentori abiga oma kõige kriitilisema tööprotsessi digitaliseerimise plaani, mis on suunanäitajaks tervikliku digistrateegia elluviimisel. 20st ettevõttest valiti välja kolm kõige paremat digitaliseerijat/digitaliseerimise plaani ja Estover Piimatööstus OÜ meeskond saavutas antud osas teise koha ning võitis ideede elluviimiseks 3000.-eurot.

01.11.2021
Euroopa liit toetus

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 “Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” raames.  

Investeeringu eesmärgiks on soetada piimakalgendi töötlemise, pudingite ja hapendatud piimatoodete sh jogurti, keefiri, hapukoore valmistamise tehnoloogiline seadmestik. Investeeringu kogumaksumus on 1 798 600 eurot, millest toetus 611 524 eurot. Investeering viidi ellu 2022-2023.

01.01.2021
Euroopa liit toetus

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 investeeringutoetuse raames.  

2019. aastal saadi toetus Cagliata tootmisseadmete hankimiseks ja investeering teostati 2021. aastal. 

04.12.2019
Euroopa liit toetus

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 investeeringutoetuse raames.

2017. aastal saadi toetus toorjuustu sh. või ja maitsevõi tootmisliini ehituseks.