Hiir Cheezo mängutuba

07.01.2016

 

 

 

 

 

Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmi toetatud “Hiir Cheezo mängutoa” projekti tulemusena väärtustab tööandja töötajate töö- ja pereelu tasakaalu. Anname oma töötajatele võimaluse tööle keskenduda, ka juhul kui nad muidu lapsega kodus peaksid olema. Samuti tõuseb projekti tulemusena organisatsiooni töötajaskonna, nende lähedaste ja kogukonna teadlikkus soolisest võrdõiguslikkusest.

Projekt lubab lapsevanematel (vanavanematel) paremini keskenduda tööle, jätmata hooletusse oma vanemakohustusi. Projekti tulemustest võidavad nii tööandjad kui töötajad. Töötajate töölt eemal oleku aeg väheneb ning töötajad on lojaalsed ja rohkem motiveeritud töötama, sest ei pea oma pereelu väikestele ootamatutele probleemidele liialt palju mõtlema. Töötajad on rahulolevamad ning saavad ka pere kõrvalt keskenduda oma tööalaste karjäärieesmärkide saavutamisele. Projekti jätkusuutlikkuse tagab pedagoogilise haridusega mängutoa juhendaja, tänu kellele on võimalik projektist välja arendada laste päevahoid. Projekti elluviimisel näitame ka teistele ettevõtetele ja ühiskonna liikmetele head eeskuju töötajate heaolusse ja isiklikku arengusse panustamise näol.

Lisaks Estover OÜ-le on projekti partneriteks Estover Piimatööstus OÜ ja Deline OÜ, kes kõik kuuluvad kontserni United Estover Group. Projekti juhib United Estover Group OÜ ettevõtete finants- ja personalivaldkonna juht Tiina Metsalu (tiina.metsalu@estover.ee).

 

The main objective of the „Hiir Cheezo mängutuba“ project is to change organization more child-friendly and family-centered through creating opportunities for employees to combine their work and family life more efficiently. Thereby we’re trying to change community attitudes towards employees who have children. The project allows parents to focus better on their work without leaving their parental responsibilities. Thanks to the children playroom, parents have the opportunity to bring their children along to their workplace. Children playroom will be furnished so that it dispels gender stereotypes. Taking children to work, will give parents and children extra moments to be together, which also motivates parents more to do their job without worrying where and what are their children doing. The project is sustainable thanks to our readiness to recruit an educated supervisor, thanks to whom we can develop the project into a child care.

This project also shows other businesses and community members that contributing to employees work and family life, is a sustainable activity.

Project partners Estover OÜ, Estover Piimatööstus OÜ and Deline OÜ all belong to United Estover Group. The Project manager is Tiina Metsalu (tiina.metsalu@estover.ee), who is the head of finance and human resources in United Estover Group.