Hiir Cheezo mängutuba

Estover OÜ avas 23. märtsil 2016. a töötajatele ja partneritele „Hiir Cheezo mängutoa“, kus lapsed saavad vajadusel aega veeta ettevõtte töötajast vabatahtliku järelevalvel. Mängutuba valmis koostöös Norra finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatava programmiga „Sooline võrdõiguslikkus ning töö-ja pereelu tasakaal“. Norra toetuse peamised eesmärgid on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid Norra ja abisaajariikide vahel omavahel kokku lepitud esmatähtsates valdkondades.

Antud ettevõtmine on nii Estover OÜ-le kui ka koostööpartneritele üheks viisiks töötajate töö- ja pereelu tasakaalu toetamiseks ja heaolu parandamiseks. Projekt lubab lapsevanematel (vanavanematel) paremini keskenduda tööle, jätmata hooletusse oma vanemakohustusi. Mängutuba annab vajadusel võimaluse võtta laps tööle kaasa ning lisaks pakub erinevaid arendavaid tegevusi. Samuti tõuseb projekti tulemusena organisatsiooni töötajaskonna, nende lähedaste ja kogukonna teadlikkus soolisest võrdõiguslikkusest. Estover OÜ on Lasnamäel tegutsev ettevõte, mis pakub tööd ka kohalikule elanikkonnale ning seetõttu läbi projekti teostuse tõuseb kohaliku töötava inimese heaolu. Projekti elluviimine võiks olla eeskujuks teistele ettevõtetele ja ühiskonna liikmetele, kel samuti on võimalik töötajate rahulolusse ja isiklikku arengusse panustada. Mängutoa projektis on Estover OÜ-le partneriteks Estover Piimatööstus OÜ ja Deline OÜ, kes samuti kuuluvad kontserni United Estover Group.

Projekti rakendusperiood: 08. oktoober 2015 – 15. aprill 2016
Toetuse suurus: € 19 000
Projektijuht: Tiina Metsalu (tiina.metsalu@estover.ee)
Projekti eesmärk: Anda Estover OÜ lastevanematele võimalus ühildada oma töö- ja perekohustusi ning luua lapsesõbralikum ja perekesksem organisatsioon. Muuta Estover OÜ kogukonna hoiakuid lastega töötajate suhtes ning edendada soolist võrdõiguslikkust.

Tegevused ja tulemused:

  • Valmis Hiirte Tuba nimeline mängutuba Estover OÜ ruumes (Paneeli 2a/1, 13816 Tallinn), et Estover OÜ ning projektipartnerite Deline OÜ ja Estover Piimatööstuse OÜ töötajad saaksid vajadusel lapsed tööle kaasa võtta.
  • Mängutoa sisustus on sooneutraalne ning  sobib mh õpitubade korraldamiseks, et õpetada lastele toiduvalmistamist, puutööd ja teisi käelisi tegevusi.
  • Töötajad saavad mängutuba kasutada ka puhkamiseks, mõtete  kogumiseks ning  väikesemate vabamas vormis arutelude ja ajurünnakute läbiviimiseks.
  • Mängutoa avamise raames viis soolise võrdõiguslikkuse ekspert Pirjo Turk Estroveri OÜ ja viimase projektipartnerite töötajatele läbi seminari teemal “Töötajaskonna teadlikkuse tõstmine võrdõiguslikkuse alal”.