Ago Teder
juhatuse liige
ago.teder@estover.ee

Ago Enok
juhatuse liige
ago.enok@estover.ee

Tiina Metsalu
United Estover Group OÜ ettevõtete finants- ja personalivaldkonna juht
Telefon: +372 611 2612
tiina.metsalu@estover.ee

Tõnu Raudsepp
arendusjuht
Telefon: +372 611 2624
tonu.raudsepp@estover.ee