Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt

Toestusprogramm

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.6 “Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks” raames.

Investeeringu eesmärgiks on energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku generaatori ostmine ajutise vooluallikana kasutamiseks. Toetuse kogusumma on 150 000 eurot. Investeering viiakse ellu 2023 aasta jooksul.