Estover Piimatööstus OÜ investeeringud on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.6 „Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks“ raames.

Euroopa liit toetus

Investeeringu eesmärgiks on energia varustuskindluse tagamiseks soojus ja külmaenergiat akumuleeriva lahenduse seadmestiku hankimine. Investeeringu kogumaksumus on 1 183 770 eurot, millest toetus 343 293,30 eurot.
Investeering viiakse ellu hiljemalt 2025. aasta esimese poolaasta lõpuks.