Estover Piimatööstus OÜ investeeringud on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 “Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” raames.

Euroopa liit toetus
Investeeringu eesmärgiks on lao ja tootmisruumide NH3 baasil toimivate külmseadmete hankimine. Investeeringu kogumaksumus on 1 349 900 eurot, millest toetus 404 970 eurot.

Investeering viiakse ellu 2023 aasta jooksul.