Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA meetme nr 48 „Bioressursside väärindamine investeeringuteotus“ 2022 raames. 

 

Investeeringu eesmärgiks on biometaani tootmishoone ehitamine, seadmete ostmine ning paigaldamine, (toetuse summa 2 238 862,50 eurot) ja struviidi tootmishoone ehitamine, seadmete ostmine ning paigaldamine, (toetuse summa 751 332,60 eurot). Investeering viiakse ellu hiljemalt 31.03.2026. Toetuse kogusumma on 2 990 195,10 eurot.