Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 investeeringutoetuse raames.

Toestusprogramm

2019. aastal saadi toetus Cagliata tootmisseadmete hankimiseks ja investeering teostati 2021. aastal.