Estover Piimatööstus OÜ osaleb 2022. aasta kevadel EAS-i poolt korraldatud Kriisis kasvamise meistriklassis.

Meistriklass algas 01.04.2022 ja kestab kaks kuud. 

Meistriklass on ettevõttele väljakutseks kasutada turbulentseid aegu jõuliseks kasvuks. Fookuses on uue toote turule toomine, maandades äririske ning kindlustades õigete otsuste tegemise. Ettevõte töötab peamiselt selle nimel, et arendada turundustegevusi, toote positsioneerimist ja lansseerimist. Kriisis kasvamise MK-I lõpuks on peamine eesmärk parendada olemasolevaid ning võtta kasutusele uusi efektiivseid turundusmeetmed, mis aitaksid ettevõttel kasvada. 

Rohkem infot: https://eas.ee/services/kriisis-kasvamise-meistriklass/