Maigi Tints
logistikaosakonna juhataja
Telefon: +372 611 2642
maigi.tints@estover.ee

Katrin Lepik
laologistik
Telefon: +372 611 2605
katrin.lepik@estover.ee

Olga Aleksejeva
logistikaosakonna assistent
arveldused ja kreeditarved
Telefon: +372 611 2603
ladu@estover.ee

Birgit Vaaderpass
logistikaosakonna assistent
arveldused ja kreeditarved
Telefon: +372 611 2602
ladu@estover.ee